Telefon: 61 35 22 40

Epost: post@gronvold.no

Besøk og postadresse:

Bygdinvegen 1574

2943 Rogne


3. generasjon møbelsnekker

Halvor Grønvold startet på 60-tallet med møbelsnekring som en tilleggsnæring på gården i Rogne. Sønnen Harald Erik Grønvold ble med for fullt i firmaet i 1988. I 1991 stod et nytt verkstedbygg ferdig, og her holder virksomheten fremdeles hus. I 2012 ble også barnebarnet Ole Håkon Grønvold med i den daglige driften. I 2014 ble verkstedet bygd på, og CNC-fres ble installert. I 2018 ble lakkeringsrom fornyet. I dag har bedriften 5 ansatte som til sammen har mer enn 80 års erfaring i faget.